trz180421

Par kalniņu Ūsiņš jāja
Ar akmiņa kumeliņu;
Tas atnesa kokiem lapas,
Zemei zaļu āboliņu.

Aprīlis kā pirmais siltais pavasara mēnesis ik gadu ļauj dabai atmosties pēc ziemas saltuma, kokiem izplaukt zaļojošā plīvurā, dzīvniekiem izlīst no siltajām migām un vērties pretī pavasara saulei. Pašā pavasara plaukumā pār kalniņu atjāj arī Ūsiņš, zirgu aizstāvis, pēc kura ierašanās zirgus var sākt atkal laist pieguļā. Latvijas simtgades gadā ir vēl būtiskāk vērst uzmanību uz latviešu izsenajām tradīcijām, tāpēc šogad 21. aprīlī Ūsiņš būs ieradies arī Tirzā. Ūsiņu gaidot, no plkst. 12.00 būs iespējams apmeklēt vietējo mājražotāju labumu tirgu, baudīt saimes zupu un piedalīties Ūsiņa dienas ugunskura iedegšanā un desu cepšanā pie Tirzas kultūras nama. Kopā ar jauniešu centra „Bums“ aktīvajiem jauniešiem bērniem būs iespēja izgatavot pašiem savus jājamzirdziņus. Tiem, kuriem prāts nesas uz mīklu minēšanu un muzikālām aktivitātēm, Ūsiņš būs sagādājis iespēju piedalīties erudīcijas spēlē „Vai esi gudrāks par Ūsiņu?“ plkst. 14.00. Dvēseles priekam ar koncertu, rotaļām un dančiem uzstāsies “Rožupes vīri” un folkloras kopa “Turki” no Līvānu novada, “Veišu muzikanti” no Galgauskas, Lizuma lauku kapela un Tirzas pašdarbnieki. Visas dienas garumā Tirzas kultūras namā acis varēs baudīt zirglietu izstādi „Par un ap zirgiem“.

Kad vakars aiz loga būs jau satumsis, un Ūsiņam būs laiks doties mājās, svinību viesi tiek mīļi gaidīti uz mūsdienīgāku danču griešanu kopā ar grupu „Rolise“ Tirzas kultūras namā plkst. 22:00.

Tiem, kuriem nav pieejams zirgu pajūgs vai cits transportlīdzeklis, kā arī tiem, kuri vienkārši vēlas doties uz Tirzu jautrā kompānijā no Rankas kultūras nama, iespēja pieteikt vietu muzikālajā autobusā, zvanot pa tālruni 25601509.

Uz tikšanos pasākumā “Pār kalniņu Ūsiņš jāj” Tirzā 21.aprīlī!

trz180421zrg

 

Informē Dārta Dīvāne,
Gulbenes novada domes konsultante kultūras jomā