11. un 12. maijā skatītāju un žūrijas vērtējumam savus jaunākos veikumus nodos Gulbenes novada amatierteātri, piedaloties skatē, kas notiks Gulbenes kultūras centrā un Beļavas tautas namā. Šogad amatierteātru skatē jeb parādē piedalīsies Galgauskas, Rankas, Lizuma, Jaungulbenes, Gulbenes un Beļavas, Ozolkalna apvienotais teātris, piedāvājot dažāda žanra iestudējumus.

GULBENE11120518

Jānorāda, ka ar 2018. gadu izmainījies amatierteātru skates nolikums, nosakot, ka katram Gulbenes novada amatierteātrim ar jaunu iestudējumu skatē jāpiedalās vismaz vienu reizi divos gados. Izmaiņas iestrādātas, atsaucoties uz teātra izrāžu iestudēšanas procesa laikietilpīgu un apjomu, kā Latvijas Nacionālā kultūras centra Teātra nozarē pieņemtajiem uzstādījumiem.

Dārta Dīvāne,
Gulbenes novada domes konsultante kultūras jautājumos