Lai pateiktos bērnu un jauniešu tautas mākslas kolektīvu vadītājiem par viņu ieguldījumu Dziesmu un deju svētku tradīciju tālāknodošanā nākamajām paaudzēm, XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku lieldraugs Swedbank 50 skolotājiem ir piešķīris vienreizējas stipendijas, katru 500 eiro apmērā pirms nodokļu nomaksas. No mūsu novada šīs stipendijas ieguva tautisko deju skolotāji Jānis Matisons, kas svētkos piedalījās ar 2.PII kolektīvu “Jāņabērni” un Daiga Tipāne ar trīs Gulbenes vidusskolas deju kolektīviem - “Spārēni”, “Spārītes” un “Spārīte”. No Vidzemes svētku stipendijas ieguva desmit skolotāji, tostarp gulbenietis Gvido Brenčevs, kas ir ilggadējs Rūjienas vidusskolas pūtēju orķestra diriģents.

Svētku skolotāji tika sveikti 16. septembrī Rīgā, Swedbank centrālajā ēkā, kur patiesus pateicības vārdus par latviešu tautas tradīciju turpināšanu, attīstību un nākotnes kultūrpolitikas saredzēšanu teica Swedbank Latvija valdes loceklis Ansis Grasmanis un VISCS direktora vietniece, svētku darba grupas vadītāja Agra Bērziņa.

Pasākumā valdīja prieka pilna un pacilāta gaisotne, ko paspilgtināja gan vadītājiem dāvātie ziedu vainagi, gan pozitīvie pasākuma vadītāji, gan jautrību raisošie, varenie apdziedātāji un spēlmaņi- “Maskačkas muzikanti”. Swedbanka bija sarūpējusi arī īpašo svētku torti.

Lepojamies ar viesiem mūsu novada kolektīvu vadītājiem, kas nesavtīgi, ar milzīgu pacietību un mīlestību, bērniem un jauniešiem māca, caur dziedātprasmi, dejotprieku, muzicēšanu un vizuālo mākslu, latvisko indentitāti!

Uz Pateicības pasākumu visus Gulbenes novada XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku kolektīvu vadītājus, pavadošās personas, mediķus, pašvaldības policijas un zemessardzes darbiniekus, kā arī šoferus Gulbenes novada dome aicina 25. septembrī.

Edīte Siļķēna,
Gulbenes novada dziesmu un deju svētku koordinatore