namiIepriekšējā, 2016./2017. gada sezonā, siltumenerģijas pakalpojuma sniedzējs Šķieneros bija SIA “Gulbenes energo”, kas nodrošināja vienu MWh par 57,84 EUR, savukārt Stāķos siltumenerģijas pakalpojumu nodrošināja Stradu pagasta pārvalde – vienu MWh par 46,06 EUR.

Jaunais tarifa aprēķins nākamajai apkures sezonai Stāķiem un Šķieneriem tiks izskatīts 2017.gada 21.septembrī Gulbenes novada domes Finanšu komitejas sēdē.

Pēc jaunā tarifa aprēķina var secināt, ka apkures tarifs Stāķos pieaugs aptuveni par 30%, bet Šķieneros apkures tarifs būs nedaudz zemāks. Tarifa aprēķinā nav iekļauti parādi par nesamaksātiem pakalpojumiem un ar parādu administrēšanu saistītie izdevumi. Pēc jaunā aprēķina var secināt, ka tajā ciemā, kurā pakalpojumu nodrošināja komercsabiedrība - tarifs nepalielināsies un pašvaldības kapitālsabiedrība varēs pakalpojuma izmaksas noturēt vai pat samazināt, bet ciemā, kurā pakalpojumu nodrošināja pašvaldība, secinām, ka izmaksas pieaugs un nav sekots līdzi finanšu plūsmai, jo pēdējais siltumenerģijas tarifs apstiprināts pirms 2009.gada.

Vēršam uzmanību, ka 85% tarifa izmaksas veido: 1) darba alga; 2) kurināmais; 3) elektroenerģija.

Visas lielākās izmaksu pozīcijas kopš 2009. gada ir būtiski augušas, piemēram, 2009.gadā minimālā darba alga bija 256,12 EUR, 2017.gadā – 380,00 EUR, bet 2018.gadā plānots 430,00 EUR.

SIA “Gulbenes nami” kopā ar Gulbenes novada domi aktīvi strādā pie energoefektivitātes uzlabošanas Šķieneru un Stāķu siltumapgādes sistēmās, lai samazinātu maksu par siltumenerģiju.

Iedzīvotāji ar jauno siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifu aprēķiniem var iepazīties SIA “Gulbenes nami” telpās, Gaitnieku ielā 1B, bet par iepriekšējo tarifu – Gulbenes novada domes Stradu pagasta pārvaldē.

siltt1709

Informē SIA “Gulbenes nami” valdes loceklis Rihards Korns