22.11.2017. Ābeļu ielā 2 Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde, sākums plkst. 15.00. Komiteju sēdes ir atklātas.

Darba kārtība

  1. Par grozījumiem Gulbenes novada konkursa “Gada skolotājs” nolikumā.
  2. Par pilnvarojumu saskaņot Gulbenes novada domes dibināto izglītības iestāžu pedagogu profesionālās darbības novērtēšanas kārtību.
  3. Informācija par “Karšu izdevniecība Jāņa sēta” pētījumu.