2018.gada 23.maijā plkst.15.00 Gulbenes novada domē, Ābeļu ielā 2, notiks Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde. Komiteju sēdes ir atklātas un tās drīkst apmeklēt ikviens interesents. 

Darba kārtība

  1. Projekta «Mobilitātes projekts sākumskolas un pirmsskolas izglītības attīstībai Gulbenes novadā» rezultāti;
  2. Par Gulbenes novada kultūras attīstības plāna 2018 - 2022. gadam apstiprināšanu;
  3. Par Gulbenes novada valsts ģimnāzijas stadiona II kārtas būvniecības ieceres tālāko virzību;
  4. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2016.gada 28.aprīļa lēmumā “Par Gulbenes novada vispārējo izglītības iestāžu maksas pakalpojumiem” (protokols Nr.6, 51.§).