Gulbenes novada dome aicina novada 5.-12.klašu skolēnus iesaistīties konkursā “Es plānoju savu novadu” iesniedzot priekšlikumus, idejas pilsētas vai pagasta teritorijas attīstībai. Darbi jāiesniedz līdz 21.05.2017.

Pagasti kartē

Konkursa noteikumi