Brīvprātīgais darbs ir lieliska iespēja iepazīt jaunus cilvēkus, uzzināt, apgūt ko jaunu un, protams, palīdzēt kādam.

Vēl aizvien var iesaistīties kādā no Gulbenes novadā plānotajām aktivitātēm. Šobrīd tuvākais – Gulbenes novada svētki “Novads. Saknes. Piederība”. Lai pieteiktos šim pasākumam vai uzzinātu ko vairāk par 2017.gada brīvprātīgā darba piedāvājumu, sazinies ar Marinu Vīksniņu – t.20624695, e-pasts .

Par brīvprātīgā darba norisēm 2017.gadā

Šī gada 19.maijā jauniešu centrā „Bāze” Gulbenes novada brīvprātīgie pirmo reizi satikās ar brīvprātīgā darba organizatoriem, kas iepazīstināja ar vairāk nekā 15 darbiem un darbiņiem brīvprātīgajiem jauniešiem un senioriem. Kopumā šo pasākumu apmeklēja vairāk nekā 40 cilvēki.

Viena no pašām pirmajām aktivitātēm, kur jaunieši piedalījās, bija Vidzemes skolu dziesmu diena ‘’Brāli, brāli skani tāli”. Brīvprātīgiem šeit bija jāpavada vairāk nekā 20 skolu kori nelielā orientēšanās pasākumā pa Gulbeni. Neilgi pēc tam notika senioru sporta svētki Lejasciemā, komunistiskā genocīda upuru piemiņas pasākums un bērnu dienas jauniešu centrā ’’Bāze’’. Jāpiemin, ka bērnu dienas bija viens no masveidīgākajiem pasākumiem, kur brīvprātīgie jaunieši ir piedalījušies. Katru dienu šeit ieradās vairāk nekā 40 bērni. Brīvprātīgie šeit vadīja aktivitātes, kopā ar viņiem dejoja un darbojās dažādās darbnīcās.

Jūlija sākumā notika viens no tradicionāliem pasākumiem – Jauniešu diena, kas nebūtu iespējams bez brīvprātīgo līdzdalības un palīdzības. Brīvprātīgie šeit palīdzēja daudz dažādu aktivitāšu norisē: reģistrēja sportistus, palīdzēja vadīt dažādas sporta aktivitātes, zīmēja hennas tetovējumus, krāsoja plāksnes, izgatavoja nozīmītes, izgatavoja T-kreklus, spēlēja mūziku, kā arī rūpējās par to, lai pasākums izdotos.

Bez jau minētajiem pasākumiem Gulbenes novada brīvprātīgajiem bija iespēja piedalīties pilsētas labiekārtošanā, bērnu nometņu organizēšanā, Liedes upes tīrīšanā, Vecgulbenes muižas parka sakopšanā katru trešdienu un citās aktivitātēs.

Informē Marina Vīksniņa, biedrība "Dēms"