demseniorGulbenes novada biedrība „Dēms” pakāpeniski uzsāk darbu pie vietējā ilglaicīgā brīvprātīgā darba attīstības. Kā pirmā aktivitāte plānota sistemātisku vizīšu organizēšana Gulbenes novada veco ļaužu mājās un sociālās aprūpes centros.

2018.gada 18.janvārī no plkst.14.00 līdz 17.00 tiek organizēta pirmā došanās uz sociālās aprūpes centru „Dzērves” Daukstu pagastā. Šajā laikā kopā ar centra iemītniekiem plānots spēlēt galda spēles, lasīt un vienkārši aprunāties. Viņi paši ir pauduši vēlmi parunāt un pavadīt laiku kopā ar savas paaudzes cilvēkiem. Tāpēc īpaši aicinām vietējos seniorus un pensionārus, kuri vēlas brīvprātīgi un sistemātiski (vienreiz nedēļā) doties pie novada vecajiem ļaudīm, lai pabūtu kopā.

Pieteikšanās un papildus informācija, zvanot pa tālruni 29153677 (Dailis Kadils).

Ilze Vanaga,
biedrība „Dēms”