Šī mēneša pēdējā sestdienā, 28. aprīlī, no pulksten 9.00 līdz 15.00 Latvijā notiks Lielā Talka, kuras sauklis ir “Mainām Latviju! Maināmies paši!”. Līdz 20. aprīlim ir iespējams reģistrēt talkas vietas www.talkas.lv.

Talkas norisi kopumā (tajā skaitā savākto atkritumu izvešanu) katrā novadā un republikas pilsētā pārrauga LIELĀS TALKAS KOORDINATORS.

Gulbenes novada pašvaldības Lielās Talkas 2018 koordinators ir Jānis Šmoteks, mob.tālr. 26310272, e-pasts:

Valsts un pašvaldības iestādes, organizācijas, uzņēmumi, kā arī brīvprātīgie entuziasti Gulbenes pilsētā un pagastos organizē kolektīvas talkas, oficiāli reģistrējot tās Lielās Talkas mājas lapā, un piesaka savas talkas atbildīgo personu.

 Ja vēlas reģistrēt savu talkošanas vietu, tad to saskaņo ar Gulbenes pašvaldības koordinatoru Jāni Šmoteku, mob.tālr. 26310272, e-pasts: , un tikai tad reģistrē talkas mājaslapas www.talkas.lv sadaļā “Reģistrē savu talku!” (talku reģistrācija tiks slēgta 20.aprīļa vakarā).

 Baltos maisus reģistrētām talkas vietām bez maksas būs iespējams saņemt no 24.aprīļa līdz 28. aprīlim pie Gulbenes novada pašvaldības Lielās Talkas 2018 koordinatora.

Plašāka informācija par Lielo Talku: www.talkas.lv

Gulbenes novada pašvaldības Lielās Talkas koordinators Jānis Šmoteks