ves1703

Aptauja izstrādāta ar mērķi, izzināt sabiedrības viedokli par Veselības inspekcijas piedāvātajiem elektroniskajiem pakalpojumiem (e-pakalpojumiem), kā arī to lietošanu.

Aptaujas aizpildīšana aizņems ne vairāk kā 15 minūtes. Anketa ir anonīma, un iegūtie rezultāti tiks izmantoti tikai apkopotā veidā.

Anketu lūdzam aizpildīt līdz 31.05.2017.

Aptaujas anketa