07.05.2017. Gulbenes sporta centrā norisināsies Gulbenes pilsētas atklātais zolītes čempionāts. Nolikums saskaņots ar Gulbenes sporta centra direktoru, apstiprināts Gulbenes pilsētas pārvaldē.

Visus ar piedalīšanos saistītos izdevumus sedz dalībnieki.