Turpinot tarifu vienādošanu vietējās nozīmes maršrutos, no 2017.gada 6.janvāra tiks mainīta braukšanas maksa piecos SIA Gulbenes autobuss apkalpotajos garajos maršrutos. Braucot attālumu, kas garāks par 60 kilometriem, biļetes cena samazināsies līdz 0,25 eiro. Tādējādi pasažieri par braucienu reģionālo maršrutu autobusos maksās pēc vienādiem principiem.

Maršrutā Nr.5037 Gulbene–Puidzulis–Gulbene, Nr.5038 Gulbene–Sveķu skola–Arodvidusskola–Gulbene, Nr.6010 Gulbene–Ūdrupe, Nr.6017 Gulbene–Lejasciems–Pērle un Nr.6024 Gulbene–Tirza–Velēna–Gulbene, braucot attālumu, kas ir garāks par 60 kilometriem, biļetes cena samazināsies līdz 0,25 eiro. Pārējos SIA Gulbenes autobuss apkalpotajos maršrutos braukšanas maksa paliks nemainīga. Tāpat biļetes cena nemainīsies, braucot attālumu līdz 60 kilometriem minētajos piecos maršrutos.

2015.gada nogalē Autotransporta direkcija īstenoja tarifu vienādošanas pirmo posmu, izlīdzinot tos lielākajā daļā Latvijas. Vietās, kur braukšanas maksa bija būtiski zemāka vai, tieši otrādi, augstāka par plānoto vienoto tarifu, tika ieviesti starpposmi, nosakot, ka attiecīgajos reģionos tarifi pilnībā tiks vienādoti 2016. vai 2017.gadā. Braukšanas maksa tiek noteikta tā, lai visi Latvijas iedzīvotāji neatkarīgi no viņu atrašanās vietas par braucienu sabiedriskajā transportā maksātu pēc vienādiem principiem. Izlīdzinot braukšanas tarifus visā valstī, ir iespējams turpināt veidot vienotu maršrutu tīklu, ieviest abonementa biļetes un vienotu vilciena un autobusa biļeti.

Pirms tarifu vienādošanas reģionālo autobusu maršrutu pārvadājumos pastāvēja 24 dažādi braukšanas tarifi un dažādi biļešu cenu noteikšanas principi, kas atšķīrās ne tikai pārvadātāju starpā, bet arī vienam pārvadātājam dažādās teritorijās.

Zane Plone,
VSIA Autotransporta direkcijas komunikācijas speciāliste