Gulbenes novada pašvaldība aicina jauniešus no 13 līdz 30 gadu vecumam uzdrīkstēties un pieteikt konkursam savas biznesa idejas. Konkursa mērķis ir motivēt jauniešus inovatīva produkta/pakalpojuma radīšanai, mudināt domāt par pašnodarbinātības iespējām, sadarbībā ar ekspertiem modelēt sava biznesa veidošanu un attīstību.

Konkursa pieteikumu var iesniegt Gulbenes novadā deklarēts jaunietis/-e, jauniešu grupa, ne vairāk kā trīs personu sastāvā. Lai pieteiktos biznesa ideju konkursam, pretendentam jāiesniedz pieteikums 1.kārtā līdz 2017.gada 20.martam. Otrajā kārtā – pretendenti četru nedēļu garumā veidos ciešu sadarbību ar Gulbenes novada domes speciālistiem un uzņēmējdarbības nozares ekspertiem, attīstot un pārbaudot biznesa idejas dzīvotspēju. Biznesa plāna iesniegšana līdz 2017.gada 28.aprīlim.

Konkursa 1. un 2. kārtas dokumentus nosūtīt elektroniski ar norādi „Biznesa ideju konkursam” uz e-pastu: un iesniedz personīgi Gulbenes novada domes administrācijā 206.kabinetā, Gulbenē, Ābeļu ielā 2 vai nosūtot pa pastu kā ierakstītu sūtījumu.

Konkursa rezultātā tiks noskaidroti trīs labākie Gulbenes novada jauniešu biznesa ideju autori, kuri iegūs balvu: 1.vieta dāvanu karti 300 EUR (trīs simti euro), 2.vieta dāvanu karti 100 EUR (viens simts euro), 3.vieta dāvanu karti 50 EUR (piecdesmit eiro).

Pēc konkursa noslēguma, 2.kārtas dalībnieki var attīstīt, realizēt biznesa ideju, sadarbojoties ar konsultantiem, Gulbenes novada domes speciālistiem.

Konkursa nolikums

Pieteikums (1.kārta)

Biznesa plāns (2.kārta)

Informē Liena Kazāka, Gulbenes novada domes projektu vadītāja