pasts1710Zemā pasta pakalpojumu pieprasījuma dēļ Gulbenes novada Beļavas pagastā no 2017.gada 10.novembra tiek mainīts Beļavas pasta nodaļas darbības modelis un darbalaiks, pielāgojot to iedzīvotāju reālajām vajadzībām. Turpmāk Beļavā pasta pakalpojumi katru darbdienu tiks nodrošināti jau esošajā pasta pakalpojumu sniegšanas vietā Avotu ielā 2, Beļavā, no plkst.11 līdz 12. Iedzīvotāji saņems visus pasta pakalpojumus, kas bija pieejami līdzšinējā nodaļā, vai arī varēs izvēlēties saņemt tos pie pastnieka savā dzīvesvietā.

Ņemot vērā niecīgo pasta pakalpojumu pieprasījumu Beļavas pasta nodaļā, kas ir vidēji septiņi sūtījumi darbdienā un rada ikgadējos zaudējumus Latvijas Pastam gandrīz 5000 eiro apmērā, tiek mainīts pasta nodaļas darbības modelis, bet iedzīvotājiem arī turpmāk būs pieejami visi nepieciešamie pasta pakalpojumi.

Tāpat kā līdz šim, jaunajā pasta pakalpojumu sniegšanas vietā iedzīvotājiem būs pieejami visi pasta pakalpojumi un arī citi pakalpojumi, kurus nodrošina Latvijas Pasts: vienkāršu un ierakstītu iekšzemes un pārrobežu vēstuļu korespondences saņemšana un nosūtīšana, iekšzemes un pārrobežu pasta paku saņemšana un nosūtīšana, pastmarku un aplokšņu iegāde, preses izdevumu abonēšana, iemaksas Pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā, naudas pārvedumu izmaksa, komunālo maksājumu un citu rēķinu apmaksa un komercpreču iegāde mazumtirdzniecībā.

Jebkuram reģionu iedzīvotājam jau patlaban ir plašas iespējas saņemt nepieciešamos pasta pakalpojumus arī pie pastnieka tieši savā dzīvesvietā. Pastnieks klienta dzīvesvietā nodrošina pastkaršu un vēstuļu nosūtīšanu, pastmarku un aplokšņu iegādi, sūtījumu piegādes pieteikšanu mājās, preses izdevumu abonēšanu, naudas pārvedumu un pensijas saņemšanu, komunālo un citu rēķinu apmaksu, iemaksu veikšanu PNS kontā u.c.

Ar pastnieka starpniecību Beļavas iedzīvotājiem iespējams saņemt arī skaidras naudas izmaksu no PNS konta. Šo pakalpojumu iespējams pieteikt, zvanot pa tālruni 27892759, 67608486 vai 67608488. Pārējos pastnieka pakalpojumus savā dzīvesvietā Beļavas iedzīvotāji var pieteikt, zvanot pa tālruni 25709050.  

Saņemot aicinājumu par reģistrēta sūtījuma izņemšanu, iedzīvotājiem ir iespēja pieteikt sūtījuma bezmaksas saņemšanu Beļavas pasta pakalpojumu sniegšanas vietā, iepriekš zvanot pa tālruni 644 97692 vai 22039519 un norādot datumu, kurā klients vēlas pasta sūtījumu saņemt. Savukārt, apmeklējot Gulbenes 1.pasta nodaļu Rīgas ielā 30, Gulbenē, sūtījumu saņemšana iespējama katru darbdienu no plkst.8 līdz 18 un sestdienās no plkst.9 līdz 13 bez iepriekšēja pieteikuma.

Pasta pakalpojumu sniegšanas vietu skaitu un izvietojumu nosaka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Par universālā pasta pakalpojuma saistībām, kas paredz, ka Latvijas Pastam katra novada teritoriālajā vienībā ir vismaz viena pasta pakalpojumu sniegšanas vieta.

Beļavas iedzīvotāji tiks informēti par pasta pakalpojumu saņemšanas turpmākajām iespējām pēc 10.novembra, no 10.oktobra saņemot informatīvus paziņojumus savās pastkastītēs.

Vineta Danielsone,
VAS "Latvijas Pasts" sabiedrisko attiecību speciāliste