Lai arī teju trešdaļa visu Latvijā nodarbināto cilvēku ir vecumā no 50 līdz 64 gadiem, tomēr šī vecuma cilvēki visbiežāk saskaras arī ar potenciālā bezdarba risku, turklāt, pieaugot strādājošā vecumam, palielinās arī citu vecumam atbilstošu vajadzību un risku skaits.

Personām virs 50 gadu vecuma ir svarīgi tādi motivējošie faktori kā viņu veselības stāvoklim atbilstoša darba vide, iespējas pielietot savas zināšanas un pilnveidot esošo kompetenci, kā arī atrast savai kvalifikācijai un darba pieredzei atbilstošu nodarbinātības veidu. Ļoti svarīgs aspekts darba mūža paildzināšanai ir mūžizglītība. Kā liecina apkopotā statistiskā informācija, cilvēki vecumā virs piecdesmit gadiem galvenokārt saskaras ar trīs problēmām: pirmkārt, darba vides jautājumi, kas šajā vecumā kļūst arvien aktuālāki. Otrkārt, mūžizglītības un karjeras iespējas mainīgajā darba tirgū. Un, treškārt, veselības saglabāšana. Šie un vēl citi ar brieduma gadu cilvēku nodarbinātību saistītie jautājumi tika pārrunāti seminārā “Pieredze, zināšanas un veselība ilgākam darba mūžam”, kas 8. decembrī norisinājās Gulbenē.

NVA Gulbenes filiāles vadītājs Vladimirs Lituņenko ir pārliecināts, ka seminārā paustais ekspertu, uzņēmēju, valsts un pašvaldības iestāžu, kā arī nevalstisko organizāciju pārstāvju redzējums par gados vecāku cilvēku nodarbinātības jautājumiem, ir devis vērtīgas atziņas gan par darba vietu un atbilstošas darba vides nodrošināšanas iespējām, gan arī par brieduma gadus sasniegušu cilvēku karjeras tālāku izaugsmi un sabiedrības pozitīvas attieksmes veidošanu: “Lai uzlabotu gan sabiedrības izpratni, gan sadarbību visu ieinteresēto pušu starpā, šādi izglītojoši semināri, kuros izskan gan ekspertu viedokļi, gan, protams, arī reālie labās prakses piemēri, ir ļoti nepieciešami,” uzsver NVA Gulbenes filiāles vadītājs.

Savukārt viens no Gulbenes semināra ziņotājiem, LDDK sociālo lietu eksperts Pēteris Leiškalns norādīja: “Ir pierādījies, ka darbinieki šajā vecuma grupā parasti ir ar lielu pieredzi, zināšanu bagāžu un, kas nav mazsvarīgi, lielākoties arī ar augstu atbildības līmeni,” akcentējot, ka tomēr, risinot šīs vecuma grupas nodarbinātības un darba mūža paildzināšanas jautājumus, ir vairāki nozīmīgi riski un izaicinājumi: “Piemēram, mūsdienu prasībām atbilstoša izglītība un iemaņas, īpaši darbā ar jaunajām tehnoloģijām, noteikti ir viens no izaicinājumiem, bet veselības problemātika un darba spēju saglabāšana – viens no riskiem,” norāda eksperts. Viņam piekrita arī LBAS vecākais darba aizsardzības speciālists, darba vides eksperts Mārtiņš Pužulis: “Elastīgs darba laiks, darba vides iekšējā uzraudzība, veselības veicināšana, pārkvalifikācija – tie ir jautājumi, kam jāpievērš pastiprināta uzmanība, lai veicinātu gan ilgāku darba mūžu cilvēkiem gados, gan nodrošinātu viņu piemērošanos jaunajiem darba apstākļiem,” norāda eksperts.

Bez jau minētajiem LDDK un LBAS ekspertiem seminārā ar ziņojumiem uzstājās arī sabiedrībā pazīstami eksperti darba vides, mūžizglītības un veselības jautājumos: arodārsts Jānis Seļickis, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības eksperte sociāli ekonomiskajos jautājumos Anda Grīnfelde, SIA “Vilevi” darba aizsardzības speciāliste Olita Keibeniece un NVA ES fondu projektu departamenta ESF projekta “Atbalsts ilgākam darba mūžam” projektu vadītāja Mairita Mēnese, bet semināra diskusijā piedalījās gan reģiona pašvaldību pārstāvji, gan uzņēmēji, gan reģiona nevalstisko organizāciju vadītāji un NVA sociālie partneri. Informējot par projektu kopumā, Mairita Mēnese norādīja, ka projekta mērķis ir veicināt gados vecāku nodarbināto cilvēku darbaspēju saglabāšanu un nodarbinātību: “Projektu paredzēts īstenot līdz 2022. gada decembrim, bet kopumā atbalstu saņēmušo personu skaits būs 3000,” teica Mairita Mēnese, NVA ES fondu projektu departamenta ESF projekta “Atbalsts ilgākam darba mūžam” projektu vadītāja.

Seminārs tika rīkots Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts ilgākam darba mūžam” ietvaros. “Nav noslēpums, ka tieši nodarbinātības jautājumi ir vieni no svarīgākajiem cilvēkiem vecuma grupā virs piecdesmit gadiem, tāpēc šīs problēmas risināšanā jāiesaistās visām ieinteresētajām pusēm,” uzsver NVA direktore Evita Simsone, norādot, ka seminārā Gulbenē īpašs akcents likts uz situāciju Vidzemes reģionā: “Ir jābūt sadarbībai gan valsts, gan reģionālā līmenī starp trim galvenajiem “spēlētājiem” – valsti, darba devējiem un darba ņēmējiem. Tieši šis ir iemesls, kādēļ semināru ciklu Latvijas reģionos kopīgi rīko NVA kā valsts pārstāvji, LDDK kā lielākā darba devēju organizācija un LBAS kā darba ņēmējus apvienojoša organizācija,” uzsver NVA vadītāja.

Seminārs tika organizēts Eiropas Sociālā fonda projekta „Atbalsts ilgākam darba mūžam” Nr.7.3.2.0/16/1/001 ietvaros.

Linda Uzkalne,semināra koordinatore