Tiesu aģentūra, kas nodrošina Zemesgrāmatu elektronisko funkcionalitāti, ir izveidojusi jaunu bezmaksas pakalpojumu visiem nekustamo īpašumu īpašniekiem – iespēju piereģistrēt savu e-pasta adresi, uz kuru tiks nosūtīta informācija par katru iesniegtu nostiprinājuma lūgumu uz īpašumā esošu nekustamo īpašumu. E-pasta adresi var piereģistrēt klātienē jebkurā zemesgrāmatu nodaļā vai Tiesu administrācijā Antonijas ielā 6, Rīgā, uzrakstot iesniegumu, kā arī elektroniski portālā www.zemesgamata.lv. Paziņojumu uz norādīto adresi nosūtīs dokumentu iesniegšanas brīdī.

Šis elektroniskais pakalpojums ir būtisks krāpniecības novēršanai, gadījumos, kad Zemesgrāmatā tiek iesniegti viltoti nostiprinājuma lūgumi, jo nodrošinās, ka esošais īpašnieks, ja vien būs piereģistrējis sava e-pasta adresi, saņems ziņu par iesniegto nostiprinājuma lūgumu nekavējoties. Tādejādi ļaujot nekustamā īpašuma īpašniekam nekavējoties informēt Zemesgrāmatu, kā arī iespējami ātri vērsties kompetentajās izmeklēšanas iestādēs, lai novērstu turpmāku prettiesisku darījumu ķēdi.

Pakalpojums ir pieejams arī gadījumos, ja nekustamā īpašuma īpašniekam nav e-pasta adreses, bet ir kāds īpašniekam uzticams cilvēks, kuram ir e-pasts, jo nekustamā īpašuma īpašnieks var norādīt jebkuru e-pastu uz kuru turpmāk tiks nosūtīta informācija par katru iesniegtu nostiprinājuma lūgumu uz īpašumā esošu nekustamo īpašumu, tiklīdz tas tiks iesniegts Zemesgrāmatā.

Pakalpojums elektroniski pieejams portālā www.zemesgramata.lv, autorizējoties ar banku autorizācijas līdzekļiem, e-parakstu vai eID karti sadaļā “Mani dati”, apakšsadaļā “Pieteikt manu īpašuma uzraudzību”, izvēlnē – “Paziņojumi par iesniegtajiem nostiprinājuma lūgumiem”.

Tiesu administrācijas sagatavoto bukletu-pamācību pakalpojuma izmantošanai skatīt šeit.

Informāciju sagatavoja Gunta Kalmane,
Gulbenes novada domes vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste