Daukstu pagasts

Daukstu pagastā apgūst senās rokdarbu prasmes 07 March 2016
Daukstes pamatskolas likvidācija jāpabeidz līdz 08.07.2016. 07 January 2016