Galgauskas pamatskola

Gulbenes novada skolās norisinās putras programma 30 October 2015
Pārtikas produktu piegāde Galgauskas pamatskolai 2015./2016.mācību gadā 14 July 2015