Informāciju sagatavo Gulbenes novada domes Finanšu un ekonomikas nodaļa

Gulbenes novada pašvaldības amatpersonām izmaksātais atalgojums 2018. gada janvārī

Gulbenes novada pašvaldības amatpersonām un darbiniekiem izmaksātais atalgojums 2018. gada februārī

Gulbenes novada pašvaldības amatpersonām un darbiniekiem izmaksātais atalgojums 2018. gada martā

Gulbenes novada pašvaldības amatpersonām un darbiniekiem izmaksātais atalgojums 2018. gada aprīlī

Gulbenes novada pašvaldības amatpersonām un darbiniekiem izmaksātais atalgojums 2018. gada maijā

Gulbenes novada pašvaldības amatpersonām un darbiniekiem izmaksātais atalgojums 2018.gada jūnijā

Gulbenes novada pašvaldības amatpersonām un darbiniekiem izmaksātais atalgojums 2018.gada jūlijā

Gulbenes novada pašvaldības amatpersonām un darbiniekiem izmaksātais atalgojums 2018.gada augustā

Gulbenes novada pašvaldības amatpersonām un darbiniekiem izmaksātais atalgojums 2018.gada septembrī

Gulbenes novada pašvaldības amatpersonām un darbiniekiem izmaksātais atalgojums 2018.gada oktobrī

Gulbenes novada pašvaldības amatpersonām un darbiniekiem izmaksātais atalgojums 2018.gada novembrī

Gulbenes novada pašvaldības amatpersonām un darbiniekiem izmaksātais atalgojums 2018.gada decembrī