Saistošie noteikumi "Par pašvaldības nodevām Gulbenes novadā" apstiprināti Gulbenes novada domes 2009. gada 24. septembra sēdē (prot. Nr.11, 1.§), pēdējie grozījumi 2019.gada 9.aprīļa sēdē (protokols Nr.5, 2.§).

Skatīt aktuālo redakciju...