Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Ūdenstransportlīdzekļa noma pasažieru pārvadāšanai”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2015/60.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 21.12.2015. plkst.10.00.

Instrukcija

Pielikumi

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Ūdenstransportlīdzekļa noma pasažieru pārvadāšanai”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2015/60.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2015.gada 21.decembrī nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA „IZIDIKSI”, reģ. Nr. 50103365391, ar līgumcenu EUR 12399,84 bez PVN.

Lemums_2015_60.pdf

 

Ūdenstransportlīdzekļa noma pasažieru pārvadāšanai

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Ūdenstransportlīdzekļa noma pasažieru pārvadāšanai”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2015/60.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2016.gada 17.martā nolēmusi pārtraukt iepirkumu.