Drukāt

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Malkas piegāde Gulbenes novada Beļavas pagasta pārvaldes iestāžu vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/3.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 02.02.2016. plkst.10.00.

Instrukcija_malka_Belavai.doc

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Malkas piegāde Gulbenes novada Beļavas pagasta pārvaldes iestāžu vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/3.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2016.gada 5.februārī nolēmusi:

1.   atzīt par uzvarētāju iepirkuma 1.daļā „Malkas piegāde Gulbenes novada, Beļavas pagasta Beļavas katlu mājai” SIA “AURAVA”, reģ. Nr. 44103044353, ar līgumcenu bez PVN EUR 17820,00;

2.   atzīt par uzvarētāju iepirkuma 2.daļā „Malkas piegāde Gulbenes novada, Beļavas pagasta K.Valdemāra pamatskolai” AIVARU BERKOLDU ar līgumcenu bez PVN EUR 2910,00;

3.   atzīt par uzvarētāju iepirkuma 3.daļā „Malkas piegāde Gulbenes novada, Beļavas pagasta Ozolkalna sociālajai mājai “Blomīte”” SIA “AURAVA”, reģ. Nr. 44103044353, ar līgumcenu bez PVN EUR 1584,00;

4.   atzīt par uzvarētāju iepirkuma 4.daļā „Malkas piegāde Gulbenes novada, Beļavas pagasta Ozolkalna kultūras un sporta centram “Zīļuks”” SIA “AURAVA”, reģ. Nr. 44103044353, ar līgumcenu bez PVN EUR 1584,00.

Lemums_2016_3

Ligums_1dala

Ligums_2dala

Ligums_3dala

Ligums_4dala