Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Vieglās automašīnas noma Gulbenes novada sociālās aprūpes centra “Siltais” vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/8.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 15.02.2016. plkst.10.00.

Instrukcija_auto_noma_Ligo

1_pielikums_pieteikums

2_pielikums_informacija_pretendentu_pieredzi

3_pielikums_tehniska_specifikācija

4_pielikums_finansu_piedavajums

5_pielikums_iepirkuma_liguma_projekts

6_pielikums_servisa_centru_saraksts

7_pielikums_sadarbibas_partneru_apliecinājums

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Vieglās automašīnas noma Gulbenes novada sociālās aprūpes centra “Siltais” vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/8.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2016.gada 15.februārī nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA „FARTA”, reģ. Nr. 50103351921, ar līgumcenu EUR 10620,00 bez PVN.

Lemums_2016_8.pdf

Ligums_Farta.pdf