Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Mērniecības pakalpojumi Gulbenes novada pašvaldības vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/7.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 15.02.2016. plkst.10.00.

Instrukcija_merniecibai

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Mērniecības pakalpojumi Gulbenes novada pašvaldības vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/7.
Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2016.gada 15.februārī nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA „METRUM”, reģ. Nr. 40003388748, ar līgumcenu EUR 2400,00 bez PVN.

Lemums_2016_7.pdf

Ligums_Metrum.pdf