Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Būvuzraudzība Gulbenes stadiona skrejceļu pārbūvei”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/9.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 15.02.2016. plkst.10.00.

Instrukcija_stadionam_buvuzraudz

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Būvuzraudzība Gulbenes stadiona skrejceļu pārbūvei”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/9.
Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2016.gada 15.februārī nolēmusi izbeigt iepirkumu, jo nav saņemts neviens pretendenta piedāvājums.