Drukāt

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Malkas piegāde Gulbenes novada Druvienas pagasta pārvaldes vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/10.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 22.02.2016. plkst.10.00.

Instrukcija_malka_Druvienai

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Malkas piegāde Gulbenes novada Druvienas pagasta pārvaldes vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/10.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2016.gada 22.februārī nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA „DZIRNAVKALNS J”, reģ. Nr. 44103044461, ar līgumcenu EUR 24079,00 bez PVN.

Lemums_2016_10.pdf

Ligums_DzirnavkalnsJ.pdf