Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Malkas piegāde Gulbenes novada Jaungulbenes pagasta pārvaldes iestāžu vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/11.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 22.02.2016. plkst.10.00.

Instrukcija_malka_Jaungulbenei

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Malkas piegāde Gulbenes novada Jaungulbenes pagasta pārvaldes iestāžu vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/11.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2016.gada 22.februārī nolēmusi:

1. atzīt par uzvarētāju iepirkuma 1.daļā „Malkas piegāde Gulbenes novada, Jaungulbenes pagasta pārvaldes katlu mājai” saimnieciskās darbības veicēju LĪGU IRBI ar līgumcenu bez PVN EUR 5016,00;

2. atzīt par uzvarētāju iepirkuma 2.daļā „Malkas piegāde Gulbenes novada, Jaungulbenes pagasta Gulbīša vidusskolai” saimnieciskās darbības veicēju LĪGU IRBI ar līgumcenu bez PVN EUR 2508,00;

3. atzīt par uzvarētāju iepirkuma 3.daļā „Malkas piegāde Gulbenes novada, Jaungulbenes pagasta Jaungulbenes PII “Pienenīte”” saimnieciskās darbības veicēju LĪGU IRBI ar līgumcenu bez PVN EUR 3344,00.

Lemums_2016_11.pdf

Ligums_Nr_1_Jaungulbenes_malka.pdf

Ligums_Nr_2_Jaungulbenes_malka.pdf

Ligums_Nr_3_Jaungulbenes_malka.pdf