Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Malkas piegāde Gulbenes novada Galgauskas pagasta pārvaldes iestāžu vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/12.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 22.02.2016. plkst.10.00.

Instrukcija_malka_Galgauskai

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Malkas piegāde Gulbenes novada Galgauskas pagasta pārvaldes iestāžu vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/12.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2016.gada 22.februārī nolēmusi:

1. atzīt par uzvarētāju iepirkuma 1.daļā „Malkas piegāde Gulbenes novada, Galgauskas pagasta daudzdzīvokļu mājai “Veiši”” saimnieciskās darbības veicēju LĪGU IRBI ar līgumcenu bez PVN EUR 4198,00;

2. atzīt par uzvarētāju iepirkuma 2.daļā „Malkas piegāde Gulbenes novada, Galgauskas pagasta pārvaldei” saimnieciskās darbības veicēju LĪGU IRBI ar līgumcenu bez PVN EUR 5247,50;

3. atzīt par uzvarētāju iepirkuma 3.daļā „Malkas piegāde Gulbenes novada, Galgauskas pagasta pamatskolai” saimnieciskās darbības veicēju LĪGU IRBI ar līgumcenu bez PVN EUR 6297,00.

Lemums_2016_12.pdf

Ligums_Nr_1_Galgauskas_malka.pdf

Ligums_Nr_2_Galgauskas_malka.pdf

Ligums_Nr_3_Galgauskas_malka.pdf