Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Nākotnes ielas pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/14.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 04.03.2016. plkst.10.00.

Instrukcija_Nakotnes_ielas_buvprojekts.doc

Nodalījuma_raksts.pdf

Projektesanas_uzdevums_Nakotnes_iela.doc

Robežu_plāns.pdf

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Nākotnes ielas pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/14.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2016.gada 7.martā nolēmusi pārtraukt iepirkumu finanšu līdzekļu trūkuma dēļ.

Lemums_2016_14.pdf