Drukāt

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Ielu ārējā elektroapgaismošana Gulbenes pilsētā”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/20.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 07.03.2016. plkst.10.00.

Instrukcija_ielu_elektroapgaismošana.doc

2016_iep_kopaa_STELT-2-9_Gulbenes_ielu_apg.pdf

pielikumi1-9.zip

2016_iep_ELT_princip_shema.vsd

 

Jautājumi_atbildes.docx

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Ielu ārējā elektroapgaismošana Gulbenes pilsētā”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/20.
Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2016.gada 9.martā nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA „WOLTEC”, reģ. Nr. 44103097350, ar līgumcenu EUR 70269,14 bez PVN.

Lemums_2016_20.pdf

Ligums_Woltec.pdf