Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Divu objektu pārbūvju būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/15.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 08.03.2016. plkst.10.00.

Instrukcija_divu_objektu_buvprojektiem.doc

Berzu_skola_Projektesanas_uzdevums.doc

Berzu_skola_zemesgrāmata.pdf

Bērzu_skola_inventarizācijas_lieta.pdf

Bērzu_skola_robežu_plāns.pdf

Inventarizācijas_lieta_Jaungulbenes_Alejas.pdf

Jaungulbenes_Alejas_Projektesanas_uzdevums.doc

Jaungulbenes_Alejas_TOPO.pdf

Jaungulbenes_Alejas_zemesgrāmata.pdf

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Divu objektu pārbūvju būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/15.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2016.gada 16.martā nolēmusi:

1. iepirkuma 1.daļā „Ēkas Vidus ielā 7 pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība” nolēmusi pārtraukt iepirkumu finanšu līdzekļu trūkuma dēļ;

2. izbeigt iepirkuma 2.daļu „Objekta “Jaungulbenes alejas” pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”, jo nav saņemts neviens pretendenta piedāvājums.

Lemums_2016_15.pdf