Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Divu objektu pārbūvju būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/23.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 01.04.2016. plkst.10.00.

Instrukcija_divu_objektu_buvprojektiem_2.doc

...

Berzu_skola_Projektesanas_uzdevums.doc

Berzu_skola_zemesgrāmata.pdf

Bērzu_skola_inventarizācijas_lieta.pdf

Bērzu_skola_robežu_plāns.pdf

Inventarizācijas_lieta_Jaungulbenes_Alejas.pdf

Jaungulbenes_Alejas_Projektesanas_uzdevums.doc

Jaungulbenes_Alejas_TOPO.pdf

Jaungulbenes_Alejas_zemesgrāmata.pdf

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Divu objektu pārbūvju būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/23.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2016.gada 26.aprīlī nolēmusi:

1. atzīt par uzvarētāju iepirkuma 1.daļā „Ēkas Vidus ielā 7 pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība” SIA “Ceturtais stils”, reģ. Nr. 55403015621, ar līgumcenu bez PVN EUR 26242,00;

2. atzīt par uzvarētāju iepirkuma 2.daļā „Objekta “Jaungulbenes alejas” pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība” SIA „Lūsis V”, reģ. Nr. 40103502004, ar līgumcenu bez PVN EUR 26785,00.

Lemums_2016_23.pdf

Ligums_4stils.pdf

Ligums_Lusis_V.pdf

Vispariga_vienosanas_Nr_1_pie_liguma_Nr_GND_2016_23_1