Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Internāta ēkas fasādes un 1.stāva pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/16.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 01.04.2016. plkst.10.00.

Instrukcija_internata_buvprojekts.doc

inventarizacija_1stavs.pdf

Projektesanas_uzdevums_internatam.doc

Zemesgrāmatu_aplieciba.pdf

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Internāta ēkas fasādes un 1.stāva pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/16.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2016.gada 26.aprīlī nolēmusi pārtraukt iepirkumu finanšu līdzekļu trūkuma dēļ.

Lemums_2016_16.pdf