Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Gulbenes novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku veselības apdrošināšana”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/22.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 18.04.2016. plkst.10.00.

Instrukcija_2016_22.doc

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Gulbenes novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku veselības apdrošināšana”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/22.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2016.gada 19.aprīlī nolēmusi atzīt par uzvarētāju AAS „BTA Baltic Insurance Company”, reģ. Nr. 40103840140, ar līgumcenu – apdrošināšanas prēmiju – vienai personai Pirmā līmeņa veselības apdrošināšanas pamatprogrammai – 101,00 EUR, Otrā līmeņa veselības apdrošināšanas pamatprogrammai – 130,00 EUR.

 

Lemums_2016_22.pdf

Ligums_BTA.pdf