Drukāt

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Pārtikas produktu un dzērienu piegāde Gulbenes novada domei”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/35.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 09.05.2016. plkst.10.00.

Instrukcija_2016_35.doc

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Pārtikas produktu un dzērienu piegāde Gulbenes novada domei”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/35.
Gulbenes novada domes Iepirkumu komisija nolēmusi pārtraukt iepirkumu, sakarā ar to, ka iepirkuma dokumentācijā plāno veikt būtiskus grozījumus.