Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Ceļu horizontālo apzīmējumu uzklāšana uz Gulbenes pilsētas ielām”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/36.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 11.05.2016. plkst.10.00.

Instrukcija_2016_36.doc

3_pielikums_ielu_saraksts_darbu_apjomi.xlsx

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Ceļu horizontālo apzīmējumu uzklāšana uz Gulbenes pilsētas ielām”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/36.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2016.gada 11.maijā nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA „RĪGAS LUKSOFORS”, reģ. Nr. 40003249612, ar līgumcenu bez PVN EUR 7449,89.

Lemums_2016_36.pdf

Ligums_Rigas_luksofors.pdf