Drukāt

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Sešu ceļu posmu pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/39.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 31.05.2016. plkst.10.00.

Iepirkuma dokumenti

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Sešu ceļu posmu pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/39.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2016.gada 31.maijā nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA „Projekts EAE”, reģ. Nr. 44103073494, ar līgumcenu EUR 41936,45 bez PVN.

Lemums_2016_39.pdf

Ligums_SIA_PROJEKTS_EAE.pdf