Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība telpu grupas pārbūvei Lizuma “Akācijās””, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/46.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 13.06.2016. plkst.10.00.

Instrukcija_2016_46.doc

1_pielikums_Projektesanas_uzdevums.doc

Inventarizācijas_lieta_Akācijas.pdf

Zemesgrāmata.pdf

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība telpu grupas pārbūvei Lizuma “Akācijās””, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/46.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2016.gada 13.jūnijā nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA „JOE”, reģ. Nr. 43603067147, ar līgumcenu EUR 5628,00 bez PVN.

Lemums_2016_46

Ligums_SIA_JOE.pdf