Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Ūdenstransportlīdzekļa un tā apkalpes noma”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/44.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 13.06.2016. plkst.10.00.

Instrukcija_2016_44.doc

1_pielikums_pieteikums.doc

2_pielikums_tehniskā_specifikācija

3_pielikums_finansu_piedavajums.doc

4_pielikums_iepirkuma_liguma_projekts.doc

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Ūdenstransportlīdzekļa un tā apkalpes noma”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/44.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2016.gada 13.jūnijā nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA „IZIDIKSI”, reģ. Nr. 50103365391, ar līgumcenu viena mēneša nomas maksai par ūdenstransportlīdzekli un tā apkalpi – 3760,00 EUR bez PVN.

Lemums_2016_44

Ligums_SIA_IZIDIKSI.pdf