Drukāt

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Ieejas piekļuves kontroles un ēdināšanas uzskaites sistēmu noma ar izpirkuma tiesībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/47.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 11.07.2016. plkst.10.00.

Instrukcija_2016_47.doc

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Ieejas piekļuves kontroles un ēdināšanas uzskaites sistēmu noma ar izpirkuma tiesībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/47.

Gulbenes novada domes Iepirkuma komisija 2016.gada 11.jūlijā nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA „BMS Tehnoloģija”, reģ. Nr. 50003510331, ar piedāvāto līgumcenu 30050,85 EUR bez PVN.

Lemums_47.pdf

Ligums_SIA_BMS_Tehnologija.pdf