Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Jumtu segumu nomaiņa ēkām Gulbenes novadā”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/54.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 08.08.2016. plkst.10.00.

Instrukcija_2016_54.doc

pielikums_1_Darbu_apjomi.xlsx

pielikums_9_kalendarais_un_naudas_plusmas_grafiks.xls

apliecinajuma-kartes.zip

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Jumtu segumu nomaiņa ēkām Gulbenes novadā”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/54.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2016.gada 9.augustā nolēmusi:

1. atzīt iepirkuma 1.daļā „Jumta seguma nomaiņa Litenes pagasta bibliotēkas ēkai” par uzvarētāju SIA „LEB”, reģ. Nr. 44103060860, ar līgumcenu bez PVN EUR 11450,55;

2. atzīt iepirkuma 2.daļā “ Jumta seguma nomaiņa ēkai Vienības ielā 1, Beļavā” par uzvarētāju SIA „LEB”, reģ. Nr. 44103060860, ar līgumcenu bez PVN EUR 18145,72;

3. atzīt iepirkuma 3.daļā „Jumta seguma nomaiņa ēkai “Virānes skola”, Tirzas pagastā” par uzvarētāju SIA „LEB”, reģ. Nr. 44103060860, ar līgumcenu bez PVN EUR 15414,63;

4. atzīt iepirkuma 4.daļā “Jumta seguma nomaiņa ēkai “Gravas-4”, Lejasciema pagastā” par uzvarētāju SIA „LEB”, reģ. Nr. 44103060860, ar līgumcenu bez PVN EUR 11913,43.

Lemums_2016_54.pdf

 

Ligums_LEB_1.pdf

Ligums_LEB_2.pdf

Ligums_LEB_3.pdf

Ligums_LEB_4.pdf