Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Gājēju celiņa seguma atjaunošana Jaunatnes parkā, Gulbenē”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/60.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 30.08.2016. plkst.10.00.

Instrukcija_2016_60.doc

pielik60.zip

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Gājēju celiņa seguma atjaunošana Jaunatnes parkā, Gulbenē”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/60.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2016.gada 30.augustā nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA „V.J.M. Būve”, reģ. Nr. 42403032196, ar līgumcenu bez PVN EUR 15326,29.

Lemums_2016_60.pdf

ligums.pdf