Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Internāta ēkas fasādes un 1.stāva pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/56.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 06.09.2016. plkst.10.00.

Instrukcija_2016_56.doc

Namipasuma_kartite.pdf

Projektesanas_uzdevums_internatam.doc

Zemesgramatu_aplieciba.pdf

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Internāta ēkas fasādes un 1.stāva pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/56.
Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2016.gada 7.septembrī nolēmusi pārtraukt iepirkumu.

Lemums_2016_56.pdf