Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Jauniešu centra “Bāze” jumta konstrukciju pārbūve”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/63.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 12.09.2016. plkst.10.00.

Instrukcija_2016_63.doc

pielikumi-63.zip

konstrukcijas-projekts.zip

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Jauniešu centra “Bāze” jumta konstrukciju pārbūve”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/63.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2016.gada 15.septembrī nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA “Vidzemes Būvnieks”, reģ. Nr. 43203003526, ar līgumcenu bez PVN EUR 119998,89.

Lemums_2016_63.pdf

Līgums

Vienosanas_Nr_1_pie_liguma_GND_2016_63.pdf

Vienosanas_Nr_2_pie_liguma_GND_2016_63.pdf