Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Finanšu revīzijas pakalpojumi Gulbenes novada pašvaldības vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/71.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 10.10.2016. plkst.10.00.

Instrukcija_2016_71.doc

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Finanšu revīzijas pakalpojumi Gulbenes novada pašvaldības vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/71.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2016.gada 10.oktobrī nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA "Nexia Audit Advice", reģ. Nr. 40003858822, ar līgumcenu bez PVN 37 200,00 EUR.

Lemums_GND_2016_71.pdf

Ligums_SIA_Nexia_Audit_Advice.pdf