Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Vieglās automašīnas iegāde Lizuma pagasta pārvaldes vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/81.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 31.10.2016. plkst.10.00.

Instrukcija_2016_81.doc

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Vieglās automašīnas iegāde Lizuma pagasta pārvaldes vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/81.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2016.gada 1.novembrī nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA „Favorit Rent”, reģ. Nr. 40103531291, ar līgumcenu bez PVN 9957,36 EUR.

Lemums_2016_81

Ligums_SIA_Favorit_Rent