Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „ZZ Dats Vienotās Pašvaldību Sistēmas (VPS) programmatūras uzturēšanas un datu izmitināšanas pakalpojumi 2017.gadam”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/87.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 14.11.2016. plkst.10.00.

instrukcija_GND_2016_87

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „ZZ Dats Vienotās Pašvaldību Sistēmas (VPS) programmatūras uzturēšanas un datu izmitināšanas pakalpojumi 2017.gadam”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/87.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2016.gada 15.novembrī nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA „ZZ Dats”, reģ. Nr. 40003278467, ar līgumcenu bez PVN 8369,74 EUR.

Lemums_2016_87.pdf

Ligums_SIA_ZZ_Dats.pdf