Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Būvuzraudzība sešu ceļu posmu pārbūvei Gulbenes novadā”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/90.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 21.11.2016. plkst.10.00.

Instrukcija_2016_90

Buuvprojekti.zip

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Būvuzraudzība sešu ceļu posmu pārbūvei Gulbenes novadā”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/90.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2016.gada 24.novembrī nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA “Sistēmeksperts”, reģ. Nr. 44103048105, ar līgumcenu bez PVN 9590,00 EUR.

Lemums_2016_90.pdf

Ligums_SIA_Sistemeksperts.pdf