Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „ Peldēšanas nodarbību nodrošināšana”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/91/ESF.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 23.11.2016. plkst.10.00.

Instrukcija_2016_91.doc

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „ Peldēšanas nodarbību nodrošināšana”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/91/ESF.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2016.gada 8.decembrī nolēmusi:

1. atzīt iepirkuma 1.daļā „Peldētapmācības nodrošināšana Gulbenes pašvaldības izglītības iestāžu 1.-5.klašu izglītojamiem” par uzvarētāju Balvu sporta skolu, reģ. Nr. 90009302916, ar vienas nodarbības līgumcenu vienai personai 2,07 EUR bez PVN;

2. atzīt iepirkuma 2.daļā „Peldēšanas nodarbību nodrošināšana Gulbenes novada senioriem un personām ar invaliditāti” par uzvarētāju Balvu sporta skolu, reģ. Nr. 90009302916, ar vienas nodarbības līgumcenu vienai personai 1,858 EUR bez PVN.

Lemums_2016_91.pdf

Ligums_1_dala_Balvu_sporta_skola

Ligums_2_dala_Balvu_sporta_skola

Vienosanas_Nr_1_pie_Ligums_1_dala_Balvu_sporta_skola.pdf